Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění

Plné znění otázky

Zaměstnanec pracuje u jednoho zaměstnavatele na HPP, kromě HPP má u dalších zaměstnavatelů tři DPP do 10 000 Kč. V tuhle chvíli nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění z DPP. Jak tomu bude po novele zákoníku práce?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Pracovní volno
Doprovod do zdravotnického zařízení

Související články

Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Pružné rozvržení pracovní doby, praxe
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Poukaz do firemní prodejny jako benefit pro zaměstnance
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Stravenkový paušál a DPP
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Dohoda o pracovní činnosti
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení

Související předpisy

§ 23b zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti