Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku

Plné znění otázky

Délka dovolené v organizaci je 5 týdnů. Zaměstnanec v DPN od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022, týdenní pracovní doba 40 hodin/5 dní. Po skončení DPN od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 týdenní pracovní doba jen 20 hodin týdně/5 dní a zaměstnanec by měl tuto dobu skutečně odpracovat (takový je předpoklad). Domnívám se tedy, že bude splněna podmínka odpracování 12 TPD za rok (v době od 1. 9.–31. 12.) a bude se tedy započítávat i 20 týdnů z doby nemoci. Nebo ne? Jak postupovat při výpočtu roční i poměrné délky dovolené v roce 2022? Nevím, zda využít průměrnou délku úvazku za rok, nebo spočítat odděleně poměrné části dovolené za nemoc a za skutečný výkon práce. Vychází mi 111 hodin, ale vzhledem k čerpání dovolené v době polovičního úvazku, se jedná o téměř měsíc a půl dovolené. Prosím Vás tedy o uvedení správného výpočtu a jeho vysvětlení. Děkuji.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance

Související články

Jak správně zkrátit dovolenou
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Krácení dovolené v roce 2021
Nová právní úprava dovolené
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Nárok na dovolenou
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Otázky a odpovědi k dovolené
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Dodatková dovolená v příkladech
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál a kratší pracovní úvazek - vliv na osvobození od daně z příjmů
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Čerpání dovolené a osobní ohodnocení
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou
Dovolená po mateřské dovolené
Nárok na poměrnou část dovolené
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou při polovičním úvazku
Dovolená po mateřské dovolené
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Výpočet nároku na dovolenou po mateřské
Nárok na dovolenou při zkrácení úvazku
Výpočet dovolené dle nástupu během roku
Krácení dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Dovolená
Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci
Převod dovolené z roku 2020 se změnou týdenní pracovní doby
Nárok na dovolenou - nerovnoměrná pracovní doba
Práce na směny - dovolená
Dovolená

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce