Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Dohody o provedení práce uzavřené 2. 1. 2024 a ukončené 31. 3. 2024 dovolená 5 týdnů. Brigádník odpracoval celkem 88 hodin. Je tento postup správný? 88/20 = 4,4 tedy 4násobek fiktivní pracovní doby. 4/52 × 20 × 5 = tedy 8 hodin dovolená?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co přináší novela zákoníku práce
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu

Související otázky a odpovědi

Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Jmenování na dobu určitou
hrubá mzda a zdravotní pojištění
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Vznik nároku na dovolenou u DPČ
Dovolená u dohod o provedení práce v roce 2024
Dovolená u navazujících DPČ od 1. 1. 2024
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Čas strávený na cestě u DPP
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a evidence pracovní doby
Souběh HPP a DPP nebo DPČ
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
DPP - vstupní prohlídka
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Mzdy a prodej závodu
Neomluvená absence zaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce