Limit 300 hodin u dohody o provedení práce

Plné znění otázky

Platí limit 300 hodin u dohodářů, kteří se odvodují sociálním a zdravotním pojištěním? Zaměstnanec odpracoval na DPP 290 hodin a další měsíce již překročil částku 10 000 Kč. Aktuálně již odvodujeme a OSSZ tvrdí, že v těchto případech pro nás již neplatí limit 300 hodin, ale nemůžeme najít zdroj v zákoně.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021

Související otázky a odpovědi

Průměrný výdělek u statutárního orgánu
Odměňování zaměstnanců
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Stravenkový paušál a DPP
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti

Související předpisy

§ 75, 348 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce