Dovolená u dohod o provedení práce v roce 2024

Plné znění otázky

Brigádník bude mít uzavřenou dohodu o provedení práce od 2. 1. 2024 do 15. 3. 2024 (sezónní práce). V lednu odpracuje 6 hodin, v únoru 25 hodin a v březnu 16 hodin (celkem tedy odpracuje 47 hodin). Na kolik hodin vznikne brigádníkovi nárok na dovolenou? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Co přináší novela zákoníku práce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Odměny zdravotníkům - vstupování do průměru
Dohoda o provedení práce
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Vznik nároku na dovolenou u DPČ
Dovolená u navazujících DPČ od 1. 1. 2024
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Příplatky a dohoda o provedení práce
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a evidence pracovní doby
Čas strávený na cestě u DPP
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Nárok na dovolenou
DPP - vstupní prohlídka
Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele

Související předpisy

§ 77 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce