Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Základní informace

S ohledem na změnu koncepce dovolené již není rozhodné, zda zaměstnanec pracuje v rámci rovnoměrného nebo nerovnoměrného rozvržení týdenní pracovní doby. Od 1. ledna 2021 byl opuštěn dosavadní princip vyjadřování dovolené ve dnech a používá se přesnější vyjádření dovolené v hodinách.

Stávající úprava zohledňuje situace, kdy zaměstnanec v nerovnoměrném rozvržení pracovní doby v rámci vyrovnávacího období, které může přecházet z jednoho do dalšího kalendářního roku, odpracuje z důvodu rozvržení stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby do směn v jednom z těchto kalendářních roků více než dvaapadesátinásobek stanovené týdenní nebo kratší týdenní pracovní doby. Aktuálně platí následující:

Odpracoval-li zaměstnanec v kalendářním roce podle rozvrhu směn více než dvaapadesátinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, prodlouží se délka dovolené vždy o jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok za každou další odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu.

Příklad:

Zaměstnanec při nerovnoměrném rozvržení stanovené týdenní pracovní doby 37,5 hodin do směn v rámci vyrovnávacího období 26 týdnů, které začíná 1. 10. 2021 a přechází tak do roku 2022, odpracoval v roce 2021 celkem 2 028 hodin (tj. 54násobek jeho stanovené týdenní pracovní doby – 37,5 x 54 = 2 025 hodin), neboť ve zbývající části vyrovnávacího období od 1. 1. 2022 mu bude rozvrženo méně směn za účelem vyrovnání průměrné délky jeho stanovené týdenní pracovní doby za celé toto období.

Dovolená u zaměstnavatele činí 5 týdnů. Délka dovolené zaměstnance v roce 2021 bude v tomto případě činit 195 hodin (tj. 37,5 : 52 = 0,721 x 54 = 38,94 x 5 = 194,71; po zaokrouhlení na hodiny nahoru 195 hodin). K 3 hodinám nad celé násobky stanovené týdenní pracovní doby se nepřihlédne.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výměra dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Konto pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu

Související články

Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Dovolená a svátek
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Spořicí konto pracovní doby
Dovolená od 1. 1. 2021
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU

Související otázky a odpovědi

Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Přepočet dovolené
Směnný provoz
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Rozvržení pracovní doby v dohodě o práci na dálku
Pružná pracovní doba a dovolená
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Přechod z dvousměnného na jednosměnný režim
Vyrovnávací období zaměstnance
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
1/2 den dovolené a přesčas ve stejný den
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Pracovní pohotovost během dovolené a svátku
Nepravidelný pracovní poměr
Zápočet SickDay a neplaceného volna