Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD

Vydáno: 5 minut čtení

Česko patří mezi členské země OECD, kde se hrubá a čistá mzda zaměstnance pracujícího za nadprůměrnou mzdu liší nejméně. Daňové podmínky pro zaměstnance s nadprůměrnou mzdou jsou v Česku příznivé. Nejvyšší zdanění na straně zaměstnance ze zemí OECD u nadprůměrných mezd je v Belgii, v Německu, v Dánsku a v Itálii.

Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Bc.
Petr
Gola
V Česku je zaměstnancům z jejich hrubé mzdy odvedena daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Hrubá mzda a čistá mzda se tedy značně liší. Přestože je zdanění v Česku progresivní, tak výrazně méně než ve většině ostatních členských zemí OECD. Hlavním důvodem je existence pouze dvou daňových sazeb, přičemž horní 23% daňové sazbě podléhá hrubá mzda až nad 4násobek průměrné mzdy stanovené MPSV, v roce 2023 tedy nad 161 296 Kč.
Nadprůměrná mzda v Česku
V níže přiložené tabulce si vypočteme zdanění na straně zaměstnance pracujícího za nadprůměrnou mzdu ve výši 1,67násobku průměrné mzdy dle legislativy letošního roku. Stejným způsobem je přitom vypočteno zdanění u zaměstnance s nadprůměrnou mzdou i v ostatních členských zemích OECD. Dle údajů Českého statistického úřadu činila průměrná hrubá měsíční mzda za celý kalendářní rok 2022 částku 40 353 Kč.
Praktický výpočet zdanění v Česku

Související dokumenty

Související články

OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
K ročnímu zúčtování záloh na daň
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Služební vůz - pracovní pohotovost
Příspěvek na rekreaci
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Roční zúčtování daní
Sleva na dítě
Roční zúčtování provedené zaměstnavatelem - přeplatek 2 Kč
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daně a příjmy z Evropské komise
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Úhrada za zkoušku - nezdanitelná část základu daně
Výpočet ceny pro stanovení 1% do mzdy
Uplatnění úroků z úvěru v rámci ročního zúčtování daní
Úroky z úvěru za převod družstevního podílu v bytovém družstvu
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Vratka přeplatku na dani zaměstnanci
Dodanění zrušeného životního pojištění zaměstnance