Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD

Vydáno: 5 minut čtení

Česko patří mezi členské země OECD, kde se hrubá a čistá mzda zaměstnance pracujícího za nadprůměrnou mzdu liší nejméně. Daňové podmínky pro zaměstnance s nadprůměrnou mzdou jsou v Česku příznivé. Nejvyšší zdanění na straně zaměstnance ze zemí OECD u nadprůměrných mezd je v Belgii, v Německu, v Dánsku a v Itálii.

Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Bc.
Petr
Gola
V Česku je zaměstnancům z jejich hrubé mzdy odvedena daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Hrubá mzda a čistá mzda se tedy značně liší. Přestože je zdanění v Česku progresivní, tak výrazně méně než ve většině ostatních členských zemí OECD. Hlavním důvodem je existence pouze dvou daňových sazeb, přičemž horní 23% daňové sazbě podléhá hrubá mzda až nad 4násobek průměrné mzdy stanovené MPSV, v roce 2023 tedy nad 161 296 Kč.
Nadprůměrná mzda v Česku
V níže přiložené tabulce si vypočteme zdanění na straně zaměstnance pracujícího za nadprůměrnou mzdu ve výši 1,67násobku průměrné mzdy dle legislativy letošního roku. Stejným způsobem je přitom vypočteno zdanění u zaměstnance s nadprůměrnou mzdou i v ostatních členských zemích OECD. Dle údajů Českého statistického úřadu činila průměrná hrubá měsíční mzda za celý kalendářní rok 2022 částku 40 353 Kč.
Praktický výpočet zdanění v Česku

Související dokumenty

Související články

OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Konsolidační balíček a mzdy
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
K ročnímu zúčtování záloh na daň
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Výpočet mzdy
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP

Související otázky a odpovědi

Služební vůz - pracovní pohotovost
Příspěvek na rekreaci
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Danění stravenek u 12hodinové směny
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě - rozdělení mezi rodiče
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daně a příjmy z Evropské komise
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Úhrada za zkoušku - nezdanitelná část základu daně
Výpočet ceny pro stanovení 1% do mzdy
Uplatnění úroků z úvěru v rámci ročního zúčtování daní