Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce

Plné znění otázky

Máme zaměstnance s více exekucemi, některé z nich jsou od soudního exekutora JUDr. J.L. Ten má ve všech Usneseních klauzuli: Nařízená exekuce srážkami ze mzdy se vztahuje i na dosud nevyplacené nároky povinného na výplatu vratitelného přeplatku na dani z příjmu fyzických osob po ročním zúčtování daně z příjmu fyzických osob a pohledávky vzniklé z identického právního důvodu v budoucnu, které jsou rovněž součástí čisté mzdy. Nyní další exekutor činí dotaz k vyplacení RZD za účelem vydání exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky. Domnívám se, že přeplatek z RZD není součástí čisté mzdy a je třeba vydat exekuční příkaz k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky. Ten by se pak řídil pořadím došlých exekučních příkazů k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Exekuční srážky v roce 2017
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Chráněný účet pohledem nových povinností plátců mzdy

Související otázky a odpovědi

Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD
Náležitosti DPP a cestovního příkazu
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Odpočet úroků z hypotéky
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Služební vozidlo k soukromému užití
Kdy vydávat stravenky?
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Odměna k životnímu jubileu
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Sleva na vyživované dítě
Vratka přeplatku na dani zaměstnanci
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021
Uprchlíci z Ukrajiny s dočasnou ochranou a roční zúčtování daňových záloh
Roční zúčtování provedené zaměstnavatelem - přeplatek 2 Kč