Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018

Vydáno: 10 minut čtení

Za rok 2018 mohou zaměstnanci na základě novely č. 170/2017 Sb., zákona o daních z příjmů, konkrétně jeho § 38k, požádat o provedení ročního zúčtování na novém tiskopise „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění MFin 25 5457/B vzor č. 1“ (dále jen žádost).

Tiskopis byl zveřejněn Generálním finančním ředitelstvím na internetových stránkách finanční správy dne 24. října 2018. Navazuje na tiskopis Prohlášení poplatníka k dani vzor č. 26 určený pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění pro rok 2018 (dále jen prohlášení).

Oba nové tiskopisy je možné použít jak pro listinnou, tak i elektronickou komunikaci. V dnešním digitalizovaném světě je to jistě posun správným směrem. V případě komunikace elektronické je však nutné zabezpečit, aby bylo nezpochybnitelně možno ověřit, že prohlášení i žádost učinil zaměstnanec v zákonem stanoveném termínu. U elektronických dokumentů může jít z hlediska dokazování v případě sporu o zásadní problém. Je nutné si uvědomit, že právě u elektronických informací dochází ke změnám, které se týkají samotného jejich nosiče, na němž je úkon zaměstnance zachycen, ale i formátu uloženého souboru. Vždy bude nutné doložit, že prohlášení i žádost učinil zaměstnanec a svůj „elektronický“ podpis měl pod svou výhradní kontrolou.

Řada zaměstnavatelů se snažila již na počátku roku 2018 usnadnit svým zaměstnancům vyplnění tiskopisu prohlášení k dani a předkládala jim tiskopis „předvyplněný“, se všemi identifikačními údaji o zaměstnanci, o zaměstnavateli a dosud uplatňovanými slevami na dani i s údaji o dětech, na něž zaměstnanec dříve uplatňoval daňové zvýhodnění (tedy údaji známými ze mzdového listu zaměstnance za předchozí rok), ke kontrole a k podpisu.

Použití nových tiskopisů na základě změny zákona o daních z příjmů, jak je uvedeno výše, je zásadní novinkou při zpracování ročního zúčtování za rok 2018. Uvádíme je proto na praktickém příkladu, pro který použijeme příslušné tiskopisy zejména v interaktivní

Související dokumenty

Související články

Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Roční zúčtování daně 2015
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Roční zúčtování daně 2015

Související předpisy

170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů
Roční zúčtování daně po ukončení studií
Roční zúčtování daně z příjmu a odpočet životního a penzijního pojištění v roce
Žádost o roční zúčtování daně za zaměstnankyni
Oprava v prohlášení poplatníka daně z příjmů
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování
Roční zúčtování daně
Nevyplacená řádná dovolená při ukončení pracovního poměru
Roční zúčtování daně ze mzdy
Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Roční zúčtování daně