Daňové aktuality

Vydáno: 1 minuta čtení

Nová Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

Generální finanční ředitelství zveřejnilo na stránkách Finanční správy nový formulář Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tiskopis 25 5457/B, vzor č. 1). Tiskopis se použije poprvé za zdaňovací období 2018 pro poplatníky, kteří žádají plátce daně o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018. Je k dispozici ve formátu PDF, jako interaktivní PDF a struktura XML dat ve formátu XSD. V tiskové podobě bude na FÚ dostupný v 2. polovině prosince 2018.

Platby kartou i na finančním úřadu

Daňoví poplatníci, kteří si budou po Novém roce vyřizovat zpoplatněné podání, budou moci využít terminály na všech územních pracovištích finančních úřadů k platbě kartou. Rovněž exekutoři Finanční správy budou moci přijmout platbu vymáhaného nedoplatku prostřednictvím platební karty. Především nedoplatky vzniklé nedbalostí tak dlužník může uhradit hned během jednání s exekutorem. Daňový řád umožnil tento způsob platby s účinností od 1. 7. 2017.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob

Související otázky a odpovědi

Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Svěření do péče a daňové zvýhodnění
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Odpočet úroků z hypotéky
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021
Uprchlíci z Ukrajiny s dočasnou ochranou a roční zúčtování daňových záloh

Související předpisy

280/2009 Sb. daňový řád