K ročnímu zúčtování záloh na daň

Vydáno: 12 minut čtení

Po skončení zdaňovacího období může zaměstnanec, poplatník, požádat svého zaměstnavatele, plátce daně, o provedení „ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění“ (dále jen o „roční zúčtování“). Podmínky jak pro podání žádosti o roční zúčtování, tak i pro jeho provedení, jsou upraveny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Poplatník nemá povinnost žádat o provedení ročního zúčtování a pokud nemá ani povinnost podat daňové přiznání, pak sraženými zálohami je jeho daňová povinnost splněna. I poplatníkovi jen s příjmy ze závislé činnosti může z několika důvodů vzniknout povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, například má-li příjmy současně od více plátců a z těchto příjmů byla srážena záloha na daň, po část roku mu plynou příjmy ze závislé činnosti v České republice a po část roku má příjmy ze závislé činnosti vykonávané pro zaměstnavatele v zahraničí, byly mu doplaceny dlužné mzdy za minulá léta, úhrn jeho příjmů za zdaňovací období je v takové výši, že se u něj daň zvyšuje o solidární zvýšení daně, nebo předčasně zrušil soukromé životní pojištění, na které mu přispíval zaměstnavatel.

Poplatník, který nemá povinnost podat daňové přiznání, může po uplynutí zdaňovacího období svého zaměstnavatele, plátce daně, požádat dle § 38ch odst. 1 zákona o daních z příjmů o roční zúčtování, a to nejpozději do 15. února. Pokud poplatník zmešká tuto lhůtu pro podání žádosti o roční zúčtování, může si podat daňové přiznání, i když mu povinnost podat daňové přiznání nevznikla.

V období ročního zúčtování plátci daně každoročně řeší dotazy, zda musí, či nemusí provést roční zúčtování, jestli si může poplatník

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ

Související články

Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související otázky a odpovědi

Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Zdanění doplatku mzdy po skončení pracovního poměru
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů
Roční zúčtování daně po ukončení studií
Roční zúčtování daně z příjmu a odpočet životního a penzijního pojištění v roce
Žádost o roční zúčtování daně za zaměstnankyni
Oprava v prohlášení poplatníka daně z příjmů
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování
Roční zúčtování daně
Nevyplacená řádná dovolená při ukončení pracovního poměru
Roční zúčtování daně ze mzdy
Srážková daň a roční zúčtování daně zaměstnavatelem
Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018