Výpověď daná zaměstnavatelem

Plné znění otázky

Zaměstnankyně A je v současné době na RD, která jí končí 11. 2. 2023. Než nastoupila na MD a následně na RD, měla se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu na druh práce "vedoucí střediska". Po dobu nepřítomnosti pracovnice A, vykonává tuto pracovní pozici/funkci pracovnice B, kterou si na tomto místě zaměstnavatel chce ponechat z důvodu lepšího pracovního výkonu oproti zaměstnankyni A. Zaměstnavatel nemá pro pracovnici A jiné místo odpovídající pracovní smlouvě, tedy místo vedoucí střediska, nicméně nabídl jí pracovní pozici, která je stejně platově zařazená, ale pochopitelně bez příspěvku za vedení - jedná se o pozici sociální pracovnice. Zaměstnankyně A na tuto variantu nechce přistoupit. Může tedy dát zaměstnavatel této pracovnici A výpověď dle § 52 odst. c) ZP, kdy dvou měsíční výpovědní lhůta poběží od 1. 3. 2023, zaměstnankyně nebude vykonávat po celou dobu pro zaměstnavatele práci -(překážka ze strany zaměstnavatele s náhradou mzdy 100%), pracovní poměr bude ukončen 30. 4. 2023 a zaměstnankyni A bude vyplaceno odstupné dle § 67 odst. 1 písm. c) ZP - trojnásobek (pracuje déle jak dva roky)? Nebo má zaměstnavatel jinou možnost, aby zaměstnankyně A mohla zůstat i nadále v pracovním poměru? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Pracovní pohotovost u dohod konaných mimo pracovní poměr
FKSP - nepeněžní dar pomocí poukázek Unišek+FKSP
Tiskopis Žádost o RZD
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Odstoupení z funkce
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Sjednání více pracovních poměrů
Propuštění zaměstnance
Ukončení pracovní smlouvy
Doručení výpovědi
Ukončení pracovního poměru
Konkurenční doložka
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Exekuce/odstupné
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Nárok na dovolenou za rok 2021

Související články

Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Exekuce a odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Skončení pracovního poměru
Odstupné a zdravotní pojištění

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce