Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti

Vydáno: 5 minut čtení

Za účelem zmírnění zvýšených dopadů mimořádné události související se šířením viru SARS-CoV-2 na daňové subjekty, byla přijata řada opatření, která slouží k eliminaci negativních důsledků spojených s daňovou zátěží mimo jiné i plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

I. Možnost posečkání daně ze závislé činnosti

Podle metodického pokynu č.j. 22309/20/7700-10123–500852 ze dne 15. 4. 2020 (dále jen „metodický pokyn“) lze mimořádně posečkat úhrady daně nebo její rozložení na splátky ve smyslu § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen DŘ), a to:

  • úhrady záloh splatných v období nejpozději do 20. 3. 2020 až do 20. 8. 2020, tj. zálohy za únor až červenec 2020,
  • úhradu srážkové daně ze závislé činnosti a srážkové daně splatné nejpozději do 31. 3. 2020 až do

Související dokumenty

Související pracovní situace

Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Konsolidační balíček a mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality

Související předpisy

280/2009 Sb. daňový řád
634/2004 Sb. o správních poplatcích
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Program Covid-nájemné a paušální výdaje
Dotace na ubytování z programu COVID-Ubytování
Covid-nájemné, kompenzační bonus
"Pětadvacítka" a spolupracující osoba
COVID-Nájemné 1-3 etapa
Kompenzační bonus 2021 - příjmy FO, která nevede účetnictví
Kompenzační bonus
Covid-19: Způsob podání daňového přiznání v nouzovém stavu kvůli koronaviru
OSVČ - kompenzační bonus
Antivirus A
Příspěvek na testy covid-19
Odměny zdravotníkům
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Kompenzační bonus a paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele
Vyplacené náhrady mzdy a daňové přiznání k DPFO
Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti
Ošetřovné pro OSVČ
Zdanění jednorázové podpory pro umělce (COVID-kultura)