Stanovení výše odměny při práci vykonávané na DPP

Plné znění otázky

Je možné nastavit výši odměny při práci vykonávané na DPP tímto způsobem: část jako pevně stanovená odměna za vykonanou práci část jako možná odměna např. za aktivitu - její vyplacení by záleželo na subjektivním hodnocení zaměstnavatele?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Zaručená mzda

Související články

Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Odměňování zaměstnanců
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Jak se liší zdanění práce u podprůměrné a nadprůměrné mzdy v zemích OECD?
Změny minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. ledna 2024
Jaké jsou formy průměrného výdělku?

Související otázky a odpovědi

Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Plánování směn a práce přesčas
Sociální pojištění při náhradě na výdělku
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odměna jednatele a pracovní poměr - zdanění v roce 2018
Hodinová mzda
Výplata mzdy po úmrtí zaměstnance
Přechod z měsíční mzdy na hodinovou
Náhradní volno, výpočet mzdy
Snížení mzdového výměru
Přeplatek mzdy
Měsíční mzda a jeden pracovní den v týdnu
Výplata mzdy v EUR
Výplata mezd při prodeji obchodního závodu
Oprava špatně spočítané mzdy
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Splatnost mzdy
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Potvrzení o zdanitelných příjmech

Související předpisy

§ 138 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce