Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru

Plné znění otázky

Jak nejlépe řešit situaci v období karantény ČR? Malinká s.r.o. má 2 zaměstnance. Provozuje obchod. Nyní je obchod zavřen, resp. otevřen pouze z části. Je jasné, že s. r. o., bude-li situace pokračovat i v dalších týdnech, tj. zda neotevře obchod naplno, bude muset jednoho zaměstnance propustit, protože nebude mít na výplatu jeho mzdy. Jak se toto řeší v období, kdy s. r. o. nemůže za danou situaci a zaměstnanec nyní nechodí do práce? Je mu možné ze zákona snížit mzdu na minimum, resp. žádnou mzdu na dobu karantény, co nechodí do práce, nevyplatit? Jak se při této situaci postupuje? Je možno sjednat se zaměstnancem dodatek ke smlouvě např. na 1/2 úvazek, aby s. r. o. dokázala pokrýt mzdové náklady alespoň z poloviny? Jak nejlépe vyřešit tutu situaci v malinké s. r. o.? Je možné se zaměstnancem skončit pracovní poměr tak, aby šel na pracovní úřad a dostal podporu v nezaměstnanosti? Jaká by musela mýt rozvazovací podmínka, resp. dohoda, aby měl zaměstnanec nárok na podporu v nezaměstnanosti? V budoucnu by mohla s. r. o., pokud se po krizi její tržby opět zvýší, zaměstnance znovu zaměstnat. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků

Související články

Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019

Související otázky a odpovědi

Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Dar dítěti zaměstnance
Chráněná dílna a prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele
Snížení mzdového výměru
Antivirus A+ 31. 5. 2021
Očkování zaměstnance proti covid-19 a pracovní volno
Zaručená mzda při překážkách v práci Antivirus
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus a omezení zakázek
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Příspěvek Antivirus
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Pracovní neschopnost z důvodu covid-19- karanténa, nemoc
Program Antivirus - cukrárna s vlastní výrobou
Náhrada mzdy v době vládních nařízeních
Pozitivní antigenní test při nástupu do zaměstnání
Přechod z měsíční mzdy na hodinovou
Náhradní volno, výpočet mzdy
Výplata mzdy po úmrtí zaměstnance
Zaručená mzda a Antivirus A+

Související předpisy

§ 52 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 57, 68, 209 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 39 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti