Sociální pojištění při náhradě na výdělku

Plné znění otázky

Zaměstnanec nedostal zaplacenou mzdu za prosinec 2017. Z toho důvodu k 31. 1. 2018 podal výpověď s nárokem na náhradu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby. Odhlásím ho k 31. 1. ze sociálního pojištění, ale sražené pojištění odešlu najednou ve mzdách za leden 2018? Nebo mu pojištění bude vyplácet Úřad práce, a jak to tedy udělat v tom případě?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Splatnost a výplata mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda za práci přesčas
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda

Související články

Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Jak se liší zdanění práce u podprůměrné a nadprůměrné mzdy v zemích OECD?
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Odměňování zaměstnanců
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi

Související otázky a odpovědi

Snížení mzdového výměru
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Výplata mzdy po úmrtí zaměstnance
Přechod z měsíční mzdy na hodinovou
Náhradní volno, výpočet mzdy
Plánování směn a práce přesčas
Hodinová mzda
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Výplata mzdy v EUR
Výplata mezd při prodeji obchodního závodu
Stanovení výše odměny při práci vykonávané na DPP
Oprava špatně spočítané mzdy
Přeplatek mzdy
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Odměna jednatele a pracovní poměr - zdanění v roce 2018
Měsíční mzda a jeden pracovní den v týdnu
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Odměny zdravotníkům
Výplatní pásky

Související předpisy

589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti