Snížení mzdového výměru

Plné znění otázky

Z důvodu nynější špatné situace způsobené vládními opatřeními kvůli Coronaviru, firma nemá na výplaty v takové výši, jaké byli do teď. Zaměstnanci mají smlouvu a k tomu zvlášť mzdový výměr. Lze nějak snížit mzdový výměr, a to i bez souhlasu zaměstnance? Slyšela jsem názor, že pokud dodržíme minimální zaručenou mzdu, tak je to možné i v případě, kdy by zaměstnanec nepodepsal, ale byl by tento mzdový výměr předán za účasti svědka. Moje otázka tedy zní, zda je opravdu možné snížit mzdový výměr bez souhlasu a za jakých podmínek (jakou formou).

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Zaručená mzda
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Odměňování zaměstnanců
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Zaokrouhlování vyúčtování zahraničních pracovních cest zaměstnanců
Prohlášení a povinnost podat přiznání
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Vzdělávací program
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Přechod z měsíční mzdy na hodinovou
Výplata mzdy po úmrtí zaměstnance
Příspěvek Antivirus
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Plánování směn a práce přesčas
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus a omezení zakázek
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Hodinová mzda
Karanténa - náhrada mzdy
Antivirus A+ 31. 5. 2021
Očkování zaměstnance proti covid-19 a pracovní volno
Náhradní volno, výpočet mzdy
Zaručená mzda při překážkách v práci Antivirus
Pozitivní antigenní test při nástupu do zaměstnání

Související předpisy

§ 110, 112 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 113. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 334 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce