Výplata mzdy po úmrtí zaměstnance

Plné znění otázky

Jakým způsobem je možné vyplatit poslední mzdu zemřelému zaměstnanci? Můžeme mu mzdu zúčtovat, a pokud se nepřihlásí nikdo z osob blízkých (děti, manžel/ka), ji odeslat celou na jeho poslední známý účet nebo máme povinnost ji ponechat u zaměstnavatele do doby, než bude vypořádáno dědické řízení? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda za práci přesčas
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci

Související články

Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Odměňování zaměstnanců
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování
Změny minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. ledna 2024
Jak se liší zdanění práce u podprůměrné a nadprůměrné mzdy v zemích OECD?

Související otázky a odpovědi

Nárok na dar z FKSP
Pracovní smlouva pro jednatele
Osvobození od daně z příjmů při vypořádání SJM
Přechod z měsíční mzdy na hodinovou
Snížení mzdového výměru
Náhradní volno, výpočet mzdy
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Plánování směn a práce přesčas
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Hodinová mzda
Přeplatek mzdy
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Sociální pojištění při náhradě na výdělku
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odměna jednatele a pracovní poměr - zdanění v roce 2018
Měsíční mzda a jeden pracovní den v týdnu
Výplata mzdy v EUR
Výplata mezd při prodeji obchodního závodu
Stanovení výše odměny při práci vykonávané na DPP
Oprava špatně spočítané mzdy
Potvrzení o výši příjmu pro banku
Odměny zdravotníkům

Související předpisy

§ 328.1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce