Oprava špatně spočítané mzdy

Plné znění otázky

Zaměstnanci s hodinovou mzdou pracují dle rozpisu i v sobotu a neděli. Za tyto plánované směny mají mít dle zákona minimální příplatek 10 % (nejedná se o práci přesčas). Mzdová účetní při výpočtu výplat za květen - červenec 2018 omylem proplácela tento příplatek za sobotu a neděli 25 % (dostali tedy proplaceno více než měli dostat). Nyní si na tuto chybu přišla. Zaměstnavatel chce rozdíly vyčíslit a zaměstnancům strhnout. Je možné zaměstnancům zpětně opravit výplaty za květen - červenec 2018 (z důvodu chyby ve výpočtu)? Musíme mít jejich souhlas? Jakým způsobem lze chybu opravit (ve mzdě za srpen 2018 nebo opravit jednodlivé měsíce?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda za práci přesčas
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech

Související otázky a odpovědi

Snížení mzdového výměru
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Výplata mzdy po úmrtí zaměstnance
Přechod z měsíční mzdy na hodinovou
Náhradní volno, výpočet mzdy
Plánování směn a práce přesčas
Hodinová mzda
Sociální pojištění při náhradě na výdělku
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Výplata mzdy v EUR
Výplata mezd při prodeji obchodního závodu
Stanovení výše odměny při práci vykonávané na DPP
Přeplatek mzdy
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Odměna jednatele a pracovní poměr - zdanění v roce 2018
Měsíční mzda a jeden pracovní den v týdnu
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Odměny zdravotníkům
Výplatní pásky

Související předpisy

§ 118, 331, 147. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 2045 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník