Náhradní volno, výpočet mzdy

Plné znění otázky

Zaměstnanec se zaměstnavatelem má individuální dohodu, kdy na žádost zaměstnance je mzda dosažená za přesčasové hodiny v měsíci 1 převedena na další období (měsíc 6), kdy místo této práce dostane zaměstnanec náhradní volno. Pokud by si náhradní volno celé nevybral, tak zaměstnanci bude vyplacen přesčas. Náhradní volno za nadpracované hodiny se do mzdy v 6 měsíci projeví jako náhrada mzdy spočítána průměrným hodinovým výdělkem (obdobně jako dovolená dle průměru z předchozího čtvrtletí), nebo obdobně jako mzda za odpracované hodiny v tomto 6. měsíci?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Nový svátek v roce 2016
Práce ve svátek a její odměňování
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Několik poznámek k valorizaci rent
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu

Související otázky a odpovědi

Smlouva na dobu určitou - nástup na mateřskou dovolenou
Půjčka otec - dcera
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Vnitropodnikový předpis o odměňování
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Snížení mzdového výměru
Výplata mzdy po úmrtí zaměstnance
Přechod z měsíční mzdy na hodinovou
Plánování směn a práce přesčas
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Hodinová mzda
Nárok na proplacení svátků při neplaceném volnu
Sociální pojištění při náhradě na výdělku
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Výplata mzdy v EUR
Výplata mezd při prodeji obchodního závodu
Stanovení výše odměny při práci vykonávané na DPP
Oprava špatně spočítané mzdy
Přeplatek mzdy
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Odměna jednatele a pracovní poměr - zdanění v roce 2018
Měsíční mzda a jeden pracovní den v týdnu

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce