Překážka na straně zaměstnavatele (skončení pracovního poměru - vzájemná dohoda dle § 49 zákoníku práce)

Plné znění otázky

Ve firmě (soukromá – s. r. o.) máme zaměstnance, který podal výpověď, dle § 50 odst. 3 zákoníku práce ke dni 31. 3. 2018, výpovědní doba od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018. Během výpovědní doby počátkem dubna jsme se zaměstnancem dohodli, že pracovní poměr skončí dohodou dle § 49 zákoníku práce z osobních důvodů zaměstnance, a to ke dni 30. 4. 2018 – písemně sepsané (podepsané) – původní výpověď ze strany zaměstnance byla skartována na žádost zaměstnance. Do té doby bylo vše v pořádku, ale zaměstnanec začal vzdorovat, přestal dbát příkazů nadřízeného a odmítl pracovat na základě sjednané práce v pracovní smlouvě. Tudíž jsme přistoupili k překážce na straně zaměstnavatele podle § 208 a § 209 s tím, že mu bude vyplacena náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Pochopitelně víme o okamžitém oznamování výtek nejlépe v písemné podobě, ale již to zde přesáhlo veškeré hranice slušnosti a jen to narušuje chod celé firmy a budem rádi, kdyby firmu opustil hned, bez přístupu nejen k jakýmkoli datům firmy. Je možné takto postupovat?

A pokud se liší náhrada mzdy (o 500 Kč méně), než kdyby pracoval bez překážky na straně organizace, jsme mu povinni ještě něco více doplácet a případně jakou formou?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Související články

Překážky v práci
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Překážky v práci na straně zaměstnance
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé ošetřovné
Volby v pracovněprávních vztazích
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

Související otázky a odpovědi

Překážky v práci
Posun času a překážka
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Neplacené volno x překážka na straně zaměstnavatele
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Darování plazmy a překážky v práci
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Příspěvek Antivirus
Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Nařízená dovolená
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Nařízení neplaceného volna

Související předpisy

§ 38, 109, 208, 351-362 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce