Práce ve svátek a její odměňování

Vydáno: 22 minut čtení

Svátky patří mezi tzv. dny pracovního klidu a zároveň mezi doby odpočinku. V tyto dny mohou být zaměstnancům nařízeny jen některé přesně vymezené práce. Práce v tyto dny je specificky odměňována.

Práce ve svátek a její odměňování
JUDr.
Jana
Strachoňová Drexlerová
Státní a ostatní svátky
Za státní (a ostatní) svátky jsou zákonem vyhlášeny ty dny, které jsou historicky spjaty s nějakou významnou událostí, jež zásadním způsobem politicky, společensky či kulturně ovlivnila existenci, rozvoj a směřování českého národa, a též některé dny, jež jsou spjaty s křesťanskou tradicí. Konkrétně svátky vymezuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.
Zmiňovaný zákon č. 245/2000 Sb. v ust. § 1 vymezuje jako státní svátky:
*
1. leden – Den obnovy samostatného českého státu,
*
8. květen – Den vítězství,
*
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
*
6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa,
*
28. září – Den české státnosti,
*
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu,
*
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii
a Mezinárodní den studentstva.
V ust. § 2 zákona jsou následně vymezeny tzv. ostatní svátky:
*
1. leden – Nový rok,
*
Velký pátek
*
Velikonoční pondělí,
*
květen – Svátek práce,
*
24. prosinec – Štědrý den,
*
25. prosinec – 1. svátek vánoční,
*
26. prosinec – 2. svátek vánoční.
I když je 1. leden vymezen jak v kategorii státních svátků v ust. § 1 zákona,

Související dokumenty

Související předpisy

245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související články

Odměňování zaměstnanců
Nový svátek v roce 2016
Mantinely odměňování v soukromé sféře
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Zaměstnanecké akcie
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Odměňování a související nároky členů zastupitelstev
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Tvorba tarifních mezd na základě hodnocení náročnosti pracovních míst
Daňové aktuality
Kontrola zdaňování příjmů
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Mzda za práci přesčas
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy za svátek
Práce ve svátek ve třísměnném provozu
Hodinová mzda a státní svátek
Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
FKSP a produkty na stáří
Náhrada mzdy za svátek - ušlá mzda
Neomluvená absence versus proplacení svátku
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Náhradní volno, výpočet mzdy
Proplacení svátků ve mzdě
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Práce ve svátek - všední den
Navýšení mzdy
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené