Práce ve svátek a její odměňování

Vydáno: 22 minut čtení

Svátky patří mezi tzv. dny pracovního klidu a zároveň mezi doby odpočinku. V tyto dny mohou být zaměstnancům nařízeny jen některé přesně vymezené práce. Práce v tyto dny je specificky odměňována.

Práce ve svátek a její odměňování
JUDr.
Jana
Strachoňová Drexlerová
Státní a ostatní svátky
Za státní (a ostatní) svátky jsou zákonem vyhlášeny ty dny, které jsou historicky spjaty s nějakou významnou událostí, jež zásadním způsobem politicky, společensky či kulturně ovlivnila existenci, rozvoj a směřování českého národa, a též některé dny, jež jsou spjaty s křesťanskou tradicí. Konkrétně svátky vymezuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.
Zmiňovaný zákon č. 245/2000 Sb. v ust. § 1 vymezuje jako státní svátky:
*
1. leden – Den obnovy samostatného českého státu,
*
8. květen – Den vítězství,
*
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
*
6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa,
*
28. září – Den české státnosti,
*
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu,
*
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii
a Mezinárodní den studentstva.
V ust. § 2 zákona jsou následně vymezeny tzv. ostatní svátky:
*
1. leden – Nový rok,
*
Velký pátek
*
Velikonoční pondělí,
*
květen – Svátek práce,
*
24. prosinec – Štědrý den,
*
25. prosinec – 1. svátek vánoční,
*
26. prosinec – 2. svátek vánoční.
I když je 1. leden vymezen jak v kategorii státních svátků v ust. § 1 zákona,

Související dokumenty

Související předpisy

245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související články

Odměňování zaměstnanců
Nový svátek v roce 2016
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Zaměstnanecké akcie
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Mantinely odměňování v soukromé sféře
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Daňové aktuality
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Stravenkový paušál
Daňové aktuality
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Tvorba tarifních mezd na základě hodnocení náročnosti pracovních míst
Kontrola zdaňování příjmů
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Mzda za práci přesčas
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související otázky a odpovědi

Hodinová mzda a státní svátek
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Práce ve svátek ve třísměnném provozu
Náhrada mzdy za svátek
Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance
Náhrada mzdy za svátek - ušlá mzda
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Proplacení svátků ve mzdě
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Práce ve svátek - všední den
Navýšení mzdy
Mzdový výpočet - svátky
Náhradní volno a práce ve svátek
Svátky a rovnoměrná pracovní doba
Zavřený provoz o Vánocích - odměna zaměstnanců
Náhradní volno, výpočet mzdy
Práce ve svátek
Neomluvená absence versus proplacení svátku
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Příplatek za dělenou směnu učitelky