Zdanění příjmu jednatele

Plné znění otázky

Jednatel má u své s. r. o. smlouvu o výkonu funkce na částku 2 499 Kč měsíčně a zároveň dohodu o provedení práce na částku maximálně do výše 10 000 Kč měsíčně. Jak se postupuje při zdanění příjmu, pokud jednatel nemá podepsáno prohlášení k dani? Postupuje se správně v případě, kdy z dohody o provedení práce se odvede srážková daň a ze smlouvy o výkonu funkce se odvede zálohová daň ze superhrubé mzdy? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani

Související články

OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Odměny zdravotníkům
Odvod daně při druhém zaměstnání
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Spropitné do mzdy
Dotace na mzdy
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Stravenkový paušál v roce 2023
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Cesty z bydliště do sídla firmy
Zdanění souběhu odměny za výkon funkce a dohody o provedení práce
Odměna jednatele 2020
Výkon funkce jednatele
Odměna za výkon funkce jednatele 2018

Související předpisy

§ 5, 6 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 6, 36, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 3 zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 59, 60 zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)