Konsolidační balíček a mzdy

Vydáno: 10 minut čtení

Přijetím tzv. konsolidačního balíčku, tj. zákona č. 349/2023 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, došlo i ke změnám v oblasti mezd a platů. Došlo mimo jiné k omezení daňových slev a nezdanitelných částí základu daně, k velkým změnám v oblasti zaměstnaneckých benefitů, rozšířila se progrese daně z příjmů fyzických osob, znovu se také zavedla sazba nemocenského pojištění pro zaměstnance atd.

Konsolidační balíček a mzdy
Ing.
Miroslav
Bulla
Změny v oblasti zdaňování příjmů
V oblasti zdaňování příjmů fyzických osob přináší konsolidační balíček především následující změny:
*
Došlo k rozšíření progrese daně z příjmů fyzických osob. Snížila se totiž hranice pro aplikaci zvýšené daňové sazby 23 %, ta bude nově uplatněna již od základu daně přesahující
36násobek
průměrné mzdy stanovené zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění – dále jen „zákon o nemocenském pojištění“ (dosud se jednalo o 48násobek). Pro rok 2024 to bude od částky
1 582 812 Kč ročně, resp. 131 901 Kč měsíčně
(dosud 1 935 552 Kč ročně, resp. 161 296 Kč měsíčně).
*
Limit pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce při nepodepsaném Prohlášení k dani bude od 1. 7. 2024 stanoven ve výši 25 % průměrné mzdy, tedy
10 500 Kč
. Do 30. 6. 2024 lze podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Výpočet mzdy
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP

Související články

Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část

Související otázky a odpovědi

Služební vůz - pracovní pohotovost
Příspěvek na rekreaci
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
OSVČ s ŽL a spolupracující osoba
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
SVJ a odměna členům výboru
Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele
Stravné a stravenkový paušál
Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti
Ošetřovné pro OSVČ
DPP na Slovensku
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Odměny zdravotníkům
Příjem z příležitostné činnosti
Danění stravenek u 12hodinové směny
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Daňové zvýhodnění na dítě - studenta
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů