Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020

Plné znění otázky

Prosím o radu ohledně způsobu výpočtu celkových odpracovaných hodin invalidů. Zaměstnankyně s těžkým zdravotním postižením měla smlouvu na poloviční úvazek od 1. 1. 2020 - 31. 10. 2020, od 1. 4. 2020 - 29. 6. 2020 byla na OČR. OČR nebylo pobíráno za občasné odpracované pracovní dny v tomto období, celkem odpracovala v období 1. 4. 2020 - 29. 6. 2020 13 dnů. V roce 2020 čerpala 22 dnů dovolené a neměla žádnou jinou nepřítomnost. Patří vše do celkových odpracovaných hodin? Pokud se počítá vše, výpočet je: 840/2008 = 0,42 x 60000 = 25 200 CZK? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

Související články

Odpovědi na dotazy plátců daně
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Několik poznámek k pracovní době
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Náležitosti mzdového listu
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku

Související otázky a odpovědi

Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Exekuce
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta
Ukrajinec - slevy na dani
Dva následující pracovní poměry
Sleva na dani při zaměstnávání ZTP ve starobním důchodu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Další příspěvek na stravování v případě nepřetržitého provozu
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Stravenkový paušál
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Sleva na dani na invaliditu
OSVČ ZTP/P
Uplatnění slevy na invaliditu

Související předpisy

§ 35 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů