Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem

Plné znění otázky

Může být uplatněna sleva na dítě již za měsíc říjen, když zaměstnanec přinesl potvrzení o studiu dítěte, kde je uvedeno studium od 1. 10. 2023, ale datum vystavení 19. 11. 2023? Na předchozím potvrzení bylo studium do 30. 9. 2023. Nebo pokud zaměstnanec nenahlásí žádnou změnu, tak toto další potvrzení je potřeba až při dalším podpisu Prohlášení k dani za rok 2024 do 15. 2.? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Snížení základu daně: úvěr
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Prohlášení poplatníka
Svěření do péče a daňové zvýhodnění
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
student po maturitě a práce o prázdninách
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Doložení ukončení studia na střední škole
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Daňové zvýhodnění na dítě - studenta
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance

Související předpisy

§ 35c, 35ba zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů