Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění

Plné znění otázky

1. Zaměstnáváme OSVČ na dohodu o provedení práce. Může nám podepsat „Prohlášení“, abychom mu neodváděli srážkovou daň ze mzdy, přestože si na konci roku sám provádí zúčtování daně v samostatném přiznání k dani z příjmů?

2. Pracovník uzavřel s námi pracovní smlouvu. Odpracoval 1 týden a skončil pracovní poměr. Jsme povinni za něj odvést zdravotní pojištění za celý měsíc (z minimálního vyměřovacího základu)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená po mateřské dovolené
Trest vyhoštění cizince

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Osoby samostatně výdělečně činné a snížení záloh ve zdravotním pojištění v roce 2017
Dohody a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let

Související otázky a odpovědi

Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Životní pojištění - dvakrát v jednom roce poskytnutý příspěvek zaměstnavatele
Pronájem bytu
Student nad 26 let
Sleva na pojistném u dlužníka
Odpočet na studenta VŠ
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň
OSVČ - starobní důchodce
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Autorský honorář a pojištění
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů
Sociální výpomoc

Související předpisy

§ 35ba, 38l zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 3. 9 zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění