Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění

Plné znění otázky

1. Zaměstnáváme OSVČ na dohodu o provedení práce. Může nám podepsat „Prohlášení“, abychom mu neodváděli srážkovou daň ze mzdy, přestože si na konci roku sám provádí zúčtování daně v samostatném přiznání k dani z příjmů?

2. Pracovník uzavřel s námi pracovní smlouvu. Odpracoval 1 týden a skončil pracovní poměr. Jsme povinni za něj odvést zdravotní pojištění za celý měsíc (z minimálního vyměřovacího základu)?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Životní pojištění - dvakrát v jednom roce poskytnutý příspěvek zaměstnavatele
Pronájem bytu
Student nad 26 let
Odpočet na studenta VŠ
Sleva na pojistném u dlužníka
Paušální daň
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
OSVČ - starobní důchodce
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Změna uplatňování výdajů v daňovém přiznání u fyzické osoby
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Student a zdravotní a sociální pojištění
Částečný úvazek a odvod minimálního pojistného
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a zdanění
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Odchodné - strážník městské policie

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Zaměstnavatelé a minimum ve zdravotním pojištění
Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Ošetřovné
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Snížení základu daně: úvěr

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
586/1992 Sb. o daních z příjmů