Daňové aktuality

Vydáno: 6 minut čtení

Služby ePortálu dostupné prostřednictvím přihlašovacích údajů ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) preferuje elektronickou formu komunikace se svými klienty. Z uvedeného důvodu nabízí služby ePortálu, které usnadňují klientům i zaměstnancům ČSSZ řešení některých situací, které by bylo jinak nutno vyřizovat na úřadě.

ČSSZ umožnila první elektronické podání již na přelomu let 2003/2004, službu ePortál ČSSZ pak zprovoznila v prosinci 2013. V polovině roku 2015 byly služby ePortálu rozšířeny o interaktivní formuláře.

Možnost využití služeb ePortálu je však omezena pouze pro vlastníky datové schránky. Uvedená skutečnost některé klienty od jejího využívání odrazuje. ČSSZ se proto rozhodla zahájit realizaci projektu, který by měl umožnit využití ePortálu pro širší veřejnost.

V součinnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvem vnitra je ČSSZ připravena zahájit kroky směřující k vytvoření vlastních autentizačních údajů umožňujících plošný přístup občanům ke službám ePortálu ČSSZ. Plán na rozšíření klientely využívající elektronickou komunikaci je v souladu s usnesením vlády ČR v oblasti vzdálené identifikace občanů a rozvoji elektronické komunikace mezi občanem a veřejnou správou.

Další možností, kterou bude v budoucnu možno využít pro přístup do ePortálu ČSSZ, bude přístup prostřednictvím elektronického občanského průkazu (eOP). Tento způsob bude zpřístupněn v okamžiku, kdy Ministerstvo vnitra začne plošně a bez poplatků vydávat elektronický občanský průkaz s čipem. Takový eOP má sloužit jako autentizační klíč pro vzdálené přihlášení občanů k systému eGovernment.

Sněmovna v prvním čtení podpořila zvýšení příspěvku na péči

Dne 27. ledna 2016 vydalo MPSV tiskovou zprávu o průběhu schvalovacího procesu návrhu na zvýšení příspěvku na péči. Uvedený návrh byl poslaneckou sněmovnou schválen v prvním čtení. Prostřednictvím uvedeného vládního návrhu by mělo dojít od srpna 2016 k navýšení příspěvku na péči o 10%, a to na všech stupních. Mělo by tak dojít k částečnému pokrytí poklesu reálné hodnoty příspěvku na péči, a to rychle bez administrativních průtahů. Návrh počítá pouze s plošným zvýšením příspěvku, a nezabývá se strukturou výše příspěvku ani podmínkami pro jeho získání.

Jako součást chystané tzv. velké novely zákona o sociálních službách je připravováno také systémové řešení, jehož cílem je nové nastavení podmínek pro stanovování výše příspěvku a oprávněnosti jeho nároku.

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Lichtenštejnskem

Na konci prosince 2015 Ministerstvo financí ČR oznámilo, že 22. prosince 2015 vstoupila v platnost Smlouva mezi Českou Republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Smlouva).

Smlouva a Protokol k ní byly podepsány 25. září 2014 v Praze a začátkem letošního roku byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv 8/2016 Sb. m. s. Její jednotlivá ustanovení jsou aplikována s účinností od 1. ledna 2016.

Do této chvíle bylo Lichtenštejnské království součástí EHP, nicméně teprve od vstupu Smlouvy v platnost lze uplatňovat jednotlivá ustanovení Smlouvy, která zaručují obdobné výhody jako směrnice platné v rámci Evropské unie.

Změny zákona o daních z příjmů účinné od 1.1.2017

Zákon č. 377/2015 Sb. ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, mění některé skutečnosti zákona o daních z příjmů (ZDP) až s účinností od 1.1.2017.

Osvobození od daně – zaměstnavatel

K zásadním změnám od roku 2017 dojde v ZDP v oblasti § 6, příjmů ze závislé činnosti. Zaměstnavatel bude moci uplatnit osvobození od daně z plateb na příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření pro své zaměstnance až na hodnotu 50 000 Kč ročně.

Navýšení limitů pro odečty penzijního pojištění od základu daně a změna ve způsobu odečtů

Poplatníci si dle § 15 ZDP od roku 2017 budou moci odečíst od základu daně příspěvky na penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč ve zdaňovacím období. Algoritmus výpočtu pro určování výše odečtů již nebude možné stanovovat na základě zaplacených příspěvků a jejich ponížení o 12 000 Kč, nýbrž nově se budou stanovovat odečty na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní připojištění ve výši částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.

Navýšení limitů pro odečty životního pojištění od základu daně

Navýšení odečtu od základu daně se bude týkat i příspěvků na soukromé životní pojištění, kde od roku 2017 bude možné odečíst v úhrnu částku až 24 000 Kč.

Rozsudek ve věci zaměstnání ženy před nástupem na mateřskou

Začátkem roku 2016 zveřejnil Nejvyšší soud svůj rozsudek 8 Tdo 1002/2015 z října 2015. V uvedeném rozsudku Nejvyšší soud zrušil tresty udělené usnesením Krajského soudu v Praze matce a dceři za podvod uskutečněný s cílem neoprávněného pobírání peněžité pomoci v mateřství.

Předmětem sporu byla situace, kdy matka zaměstnala těhotnou dceru krátce před nástupem na mateřskou. Dle usnesení Krajského soudu v Praze tak matka a dcera učinily záměrně, s cílem zajistit dceři pobírání peněžité pomoci v mateřství. Základem pro uvedené usnesení bylo tvrzení, že domluvená hrubá měsíční mzda 25 000 Kč za výkon nově vytvořené pozice marketingového a finančního poradce byla neadekvátní ekonomické situaci firmy.

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí dovodil, že nižší soudy, které ve sporu rozhodovaly dříve, nezkoumaly fiktivnost pracovněprávního vztahu, která by byla nutná pro naplnění znaků podvodu. Naopak, soudy připustily, že dcera měla potřebnou kvalifikaci a skutečně vykonávala svoji pozici. Žádný právní předpis však zaměstnavateli neukládá, koho může ve své firmě zaměstnat a koho nikoli. Za těchto okolností nelze dle rozhodnutí Nejvyššího soudu považovat skutek za trestný čin, a věc proto vrátil k novému posouzení.

Zmíněný rozsudek vychází ze stejných principů jako v daňových kauzách, kdy je nutné posuzovat jednotlivé okolnosti daného případu. Pokud jsou jednotlivé vztahy v souladu se zákony a jejich podstatou, je nutné jednoznačně prokázat podvodný úmysl.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dlouhodobé ošetřovné
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu

Související články

Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Dlouhodobé ošetřovné, 1. část
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka nemocenského pojištění

Související otázky a odpovědi

Příjem ženy na mateřské dovolené
Sleva na poplatníka při nemocenské
Sleva na pojistném u dlužníka
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Slevy na dani
HPP, DPP, mateřská a rodičovská dovolená
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Sleva na dani - student
Školkovné
Uplatnění slevy na invaliditu
Základní sleva na invaliditu
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Sleva na studenta v DPFO
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Odpočet úroků z úvěru na bydlení
Sleva na studenta při zanechání studia
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Společnost - sleva na EET

Související předpisy

8/2016 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní
586/1992 Sb. o daních z příjmů
377/2015 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření