Sleva na dani DPP a pracovní poměr

Plné znění otázky

V případě, že zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení poplatníka a uplatňuje slevu na dani, může ji uplatnit jak u DPP, tak u hlavního pracovního poměru? Příjmy z obou má ve stejném měsíci. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Dohoda o provedení práce
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Dohoda o pracovní činnosti
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Odpovědi na dotazy plátců daně
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
Náležitosti mzdového listu
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění

Související otázky a odpovědi

Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP
Daňový bonus
Souběh pracovní smlouvy a DPP
Dva následující pracovní poměry
Dohoda o provedení práce - starobní důchodce
Dohoda o provedení práce mezi manželi
Dohoda o provedení práce a sleva na dítě
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Učitel AJ na DPČ
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a žádost o roční zúčtování daně
Dohoda o provedení práce a roční zúčtování
Daň z příjmu studenta a dohoda o provedení práce
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka

Související předpisy

§ 74-77 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 38h, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů