Dva následující pracovní poměry

Plné znění otázky

Zaměstnanec u nás ukončil pracovní poměr 11. 5. 2018 a poté znovu uzavřel s námi pracovní poměr od 24. 5. 2018. Má u nás ještě z předchozího pracovního poměru podepsané prohlášení na slevu na poplatníka na dani z příjmů. Budou se oba dva příjmy pro výpočet daně sčítat a z toho se odečte sleva na dani? Nebo se u jednoho pracovního poměru sleva uplatní, a u druhého ne?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Odpovědi na dotazy plátců daně
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Souběžná činnost
Uplynutí doby
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi

Související otázky a odpovědi

Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta
Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Daňový bonus
Dohoda o provedení práce a sleva na dítě
Zahraniční pracovník s bydlištěm v ČR pracuje pro firmu EU v ČR
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
DPP a HPP v jednom měsíci - sleva na poplatníka
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
Pracovní poměr na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby
Mzdy a prodej závodu
Příjem ženy na mateřské dovolené

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů