Sleva na dani při zaměstnávání ZTP ve starobním důchodu

Plné znění otázky

Zaměstnavatel má zaměstnance - ZTP 2. stupně, který pobírá invalidní důchod. Za tohoto zaměstnance si uplatňuje slevu na dani. Nyní zaměstnanec přechází do starobního důchodu, nebude tedy již pobírat invalidní důchod, nicméně jeho ZTP stále přetrvává. 1) Bude si moci zaměstnavatel stále uplatňovat za tohoto zaměstnance slevu na dani, nebo tato možnost bude ukončena datem přechodu do starobního důchodu? 2) Zaměstnanec ve mzdě uplatňoval po dobu pobírání invalidního důchodu slevu z titulu invalidity. Bude mít na tuto slevu nárok i po přechodu do starobního důchodu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Odchod do invalidního důchodu
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů

Související články

Daňové aktuality
Odpovědi na dotazy plátců daně
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Končící rodičovská dovolená a výpověď
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Sleva na invaliditu
Sleva na dani na invaliditu
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců
Kindergeld a daňové zvýhodnění
Student nad 26 let
Sleva na dítě při ukončení studia na učilišti
Status student
Sleva na dani - další vzdělávání
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Sleva na dítě
Uplatnění daňového zvýhodnění na studující dceru
Odpočet na studenta VŠ
Sleva na dani na manželku se ZTP
Potvrzení o studiu pro daňové účely
Ukrajinec - slevy na dani

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů