Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte

Plné znění otázky

Pokud chce zaměstnanec odpočet na dítě, musí se tato skutečnost uvést do prohlášení k dani. Může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat kopii rodného listu dítěte, případně oddací list, pokud se jedná o odpočet na dítě, které vyženil? Pokud zaměstnavatel nemůže dělat kopii dokladů kvůli GDPR, jakým způsobem prokáže při kontrole z FÚ totožnost dítěte dle § 38l odst. 3 ZDP?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady za cestu z domova do firmy
Doplňující otázka k dotazu ID č. 13792 - Hypotéční úrok
Zrušení životního pojištění-navazuje na ID dotazu 1193/10
Doplňující otázka k dotazu ID č. 170/13
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Daňové zvýhodnění na dítě - studenta
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doložení ukončení studia na střední škole
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Uplatnění daňového zvýhodnění na studující dceru
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě - rozdělení mezi rodiče
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Sleva na dítě
Sleva na dítě - druh, družka
Zvýhodnění na dítě

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů