Ukrajinec - slevy na dani

Plné znění otázky

Od 1. 3. 2017 jsme na HPP zaměstnali Ukrajince, který má trvalé bydliště v ČR. Za rok 2017 mu budu zpracovávat daňové přiznání. Má nárok na slevu poplatníka, slevu na dítě a na nepracující manželku? (Dítě i manželka s ním žije v jedné domácnosti od 1. 6. 2017, všichni mají ukrajinské občanství.) Co vše musím doložit k přiznání pro uplatnění případných slev?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Odpovědi na dotazy plátců daně
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Daňové aktuality
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR

Související otázky a odpovědi

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Kindergeld a daňové zvýhodnění
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdanění švýcarského příjmu
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Zvýhodnění na dítě
OSVČ ZTP/P
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Společnost - sleva na EET
Sleva na manžela

Související předpisy

103/1999 Sb. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
§ 2, 3, 4, 6, 10, 22, 35ba, 35c zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 16b, 38k, 38l, zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů