Daňové aktuality

Vydáno: 3 minuty čtení

Plánovaná novela zákona o daních z příjmů

Ministerstvo financí ČR začátkem února dalo do vnitřního připomínkovacího řízení návrh novely zákona o daních z příjmů. Jednou z hlavních změn, kterou má novela zákona o daních z příjmů přinést v oblasti daně z příjmů fyzických osob, je změna stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti. Od roku 2019 by příjmy ze závislé činnosti pro stanovení základu daně neměly být navyšovány o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění. Dojde tak ke zrušení tzv. superhrubé mzdy. Dílčím základem daně ze závislé činnosti bude pouze hrubý příjem zaměstnance.

Další hlavní změnou, ke které se vláda zavázala ve svém Programovém prohlášení, je zrušení jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob a její nahrazení tzv. progresivní sazbou daně. Progresivní sazba daně bude stanovena na základě dvou sazeb, a to ve výši 19 % a 24 %, přičemž hranicí pro přechod na vyšší sazbu daně je základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky vyšší než 1 500 000 Kč. Prakticky to znamená, že příjmy, resp. základ daně do 1,5 mil. Kč bude podléhat 19 % sazbě daně a částka přesahující 1,5 mil. Kč bude zdaněna sazbou 24 %.

Progresivní sazba daně bude reflektována i do základu pro výpočet záloh na dani, kde rozhodná hranice pro změnu sazby bude 125 000 Kč.

V návaznosti na zavedení progresivní sazby daně dojde ke zrušení institutu solidárního zvýšení daně.

Z důvodu zamezení diskriminace bude pro poplatníky, kterým plynou příjmy ze zahraničí, a to z kapitálového majetku dle § 8 písmene a) až d) a i), a ostatní příjmy dle § 10 odst. 8 ZDP, zavedeno ust. § 16a, resp. samostatný základ daně s 15 % sazbou daně. Poplatníkům, rezidentům České republiky, kterým plynou příjmy zahrnované do samostatného základu daně, se daň z tohoto základu nebude moci snižovat o slevy na dani a daňové zvýhodnění.

V souvislosti se změnou sazby daně z příjmů fyzických osob dojde i ke změně zvláštní sazby daně pro nerezidenty České republiky, kterým plynou příjmy zdaňované dle § 36 odst. 1 a). Tyto jejich příjmy plynoucí z činnosti na území České republiky budou podléhat nově 19 % sazbě daně.

V neposlední řadě si poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti budou moci podle novely zákona o daních z příjmů do svých výdajů zahrnout i 3/4 pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to i v případě, že uplatňují paušální výdaje podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

V oblasti daně z příjmů právnických osob jsou v rámci novely do zákona implementovány především nové principy zamezení obcházení daňové povinnosti vycházející z tzv. ATAD směrnice (směrnice Rady EU 2016/1164 z 12. července 2017). Primárně se jedná o implementaci následujících opatření:

  • Omezení uznatelnosti tzv. nadměrečných výpůjčních výdajů;
  • Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (tzv. exitové zdanění);
  • Zdanění ovládané zahraniční společnosti (tzv. CFC pravidla).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších

Související otázky a odpovědi

Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Zvýhodnění na dítě
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Ukrajinec - slevy na dani
Sleva na vyživované dítě, pracujícího studenta
Příloha č. 2 Vyúčtování daně z příjmů
Svěření do péče a daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Podíly na zisku z Itálie
Měsíční daňové zvýhodnění na vnuky