Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018

Vydáno: 19 minut čtení

Po skončení zdaňovacího období, kalendářního roku, může zaměstnanec, poplatník s příjmy ze závislé činnosti, požádat svého zaměstnavatele, plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění, dle § 38ch zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů).

Plátce daně je pak povinen provést roční zúčtování do konce března a nejpozději při zúčtování mzdy za březen, tedy v dubnu, vrátit poplatníkovi přeplatek z ročního zúčtování záloh vypočtený dle § 38ch odst. 5 zákona o daních z příjmů nebo doplatek ze zúčtování (přeplatek na dani z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a doplatek na daňovém bonusu) dle § 35d odst. 8 zákona o daních z příjmů.

Mnohdy až teprve v souvislosti se žádostí o roční zúčtování nebo při výpočtu daně zjistí plátce daně, že poplatník po celý rok uplatňoval nárok na některou ze slev na dani nebo nárok na daňové zvýhodnění, přestože v průběhu roku na uplatnění této slevy na dani nebo daňové zvýhodnění nárok ztratil. V takovém případě je plátce daně povinen ještě před samotným výpočtem ročního zúčtování opravit v jednotlivých měsících chybně sražené zálohy na daň nebo chybně vyplacený měsíční daňový bonus a postupem uvedeným v § 38i zákona o daních z příjmů vzniklý rozdíl na záloze nebo na daňovém bonusu od poplatníka vybrat a odvést správci daně. Teprve po provedené opravě může plátce daně provést výpočet ročního zúčtování. V jiných případech naopak poplatník nárok na slevu na dani či daňové zvýhodnění neuplatnil či uplatnil opožděně, a pokud prokáže plátci daně nárok na jejich uplatnění předepsanými doklady, přihlédne k nim plátce daně při výpočtu daně v ročním zúčtování.

Otázka č. 1:

Zaměstnankyně byla poživatelkou invalidního důchodu do 1. června 2018 a od 2. června 2018 je jí přiznán důchod starobní. Měla nárok na slevu na invaliditu i za červen, nebo jenom do května?

Odpověď:

Pokud z rozhodnutí o přiznání starobního důchodu předloženého zaměstnankyní vyplývá, že se jí přiznává starobní důchod od 2. června a od téhož dne jí nenáleží již výplata důchodu invalidního, pak na počátku června (1. června) jí byl ještě přiznán důchod invalidní, a ještě i za měsíc červen jí náleží sleva na invaliditu na základě dříve u plátce daně předložených dokladů, tedy rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a dokladu o výplatě tohoto důchodu. Dle

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Snížení základu daně: úvěr
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Odchod do invalidního důchodu

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Odpovědi na dotazy plátců daně
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku

Související předpisy

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související otázky a odpovědi

Sleva na dani
Daňové zvýhodnění na dítě
OSVČ a odpočty
Paušální výdaj spolupracující osoby a odpočet na děti
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Zaměstnanec z Ukrajiny - daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě rozvedeného rodiče
Daňové zvýhodnění na dítě s dočasnou ochranou
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Daňové zvýhodnění na dítě při studiu na VŠ
Daňové zvýhodnění na děti
Daňové zvýhodnění na dítě
Doložení ukončení studia na střední škole
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Narození dítěte a nárok na daňové zvýhodnění