Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta

Plné znění otázky

Prosíme o radu v následující situaci. Zaměstnanec z Ukrajiny, daňový nerezident, jehož pracovní povolení je vydáno na dobu 3 měsíců, u nás podepsal prohlášení poplatka k dani z příjmů. Můžeme mu poskytnou slevu na dani na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně, jestliže má ČR s Ukrajinou podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění? Domníváme se, že to možné je, ale rádi bychom měli jistotu. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Závislá činnost a SZDZ
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Odpovědi na dotazy plátců daně
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Výkon nelegální práce cizinci
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání občanů EU
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na dítě cizinců
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Roční zúčtování
Fiktivní pojištění - EU
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Obchodní zástupci na Slovensku
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Dva následující pracovní poměry
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Prohlášení poplatníka
Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Zaměstnání cizince na DPP
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců

Související předpisy

§ 2, 35ba zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů