Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené

Plné znění otázky

Naše zaměstnankyně čerpala rodičovskou dovolenou, poté požádala o prodloužení neplaceného volna do 4 let věku dítěte. Žádosti bylo vyhověno. Musíme jí po vyčerpání tohoto neplaceného volna umožnit návrat na stejné místo – specifická pozice vedoucí sekretářka – a nebo jí můžeme přeřadit na jiné, podobné administrativní místo? Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v tomto případě?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Výkon práce pro účely dovolené
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance

Související články

Těhotenství a pracovní poměr
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Diskriminace na pracovišti
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Co přináší novela zákoníku práce
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci

Související otázky a odpovědi

Doplnění dotazu ID č. 19047 - Paušál na dopravu a obchodní majetek
Doplnění dotazu "EET" z 20. 2. 2017 (ID 18811)
Koberce a žaluzie na pronajatém majetku - doplnění dotazu ID 570/09
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Archivace pracovních smluv
Úklidové služby
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Aktualizace směrnic BOZP
Přejmenování společnosti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Vyplnění ELDP
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Související předpisy

§ 196 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce