Poskytování informací o zaměstnání - ELDP

Plné znění otázky

V poslední době se velmi často vyskytují žádosti zaměstnanců o poskytnutí ELDP, případně jiných dokladů o zaměstnání, přičemž jejich pracovní poměr skončil před 20 a více lety. Některé dokumenty ani nemáme k dispozici, protože v té době nebyla povinnost vystavovat. Existuje nějaké lhůta, po jejímž uplynutí zaměstnavatel nemusí dokumenty poskytnout a případně taxativní vymezení, které dokumenty poskytnout musíme?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Nástup na druhou mateřskou dovolenou a nárok na dovolené
Řádná dovolená v průběhu rodičovské dovolené
Náhrada ušlého výdělku a exekuce
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Vyplnění ELDP
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Zápočtový list a ELDP při dohodě o provedení práce
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance

Související články

Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Odstupné a zdravotní pojištění
Těhotenství a pracovní poměr
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu

Související pracovní situace

Doručování písemností
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Ošetřovné
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související předpisy

563/1991 Sb. o účetnictví
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení