Testování a očkování v sociálních službách

Plné znění otázky

Jsme příspěvková organizace, městem zřízená pro poskytování sociálních služeb terénních a odlehčovacích k podpoře seniorů. Uživateli našich služeb jsou senioři a zdravotně znevýhodněné osoby. V souladu s vládním nařízením k zamezení dalšího šíření viru covid-19 od listopadu 2020 pravidelně testujeme naše zaměstnance, kteří vykonávají přímou péči. Organizace je povinna zajistit, aby zaměstnanci v přímém kontaktu s uživateli byli testováni, avšak testy (i očkování) jsou dle výkladů pro zaměstnance dobrovolné. Vůle a možnosti jsou tedy na straně zaměstnance, avšak případný zaměstnancův nesouhlas s testováním je dle některých výkladů překážkou v práci na straně zaměstnavatele, který zároveň nese odpovědnost za plnění vládních opatření MZ ČR v souvislosti s ochranou zranitelných skupin obyvatel. Můžete nám doporučit způsob, jak lze v praxi při testování a očkování zaměstnanců ošetřit rozpor vládních nařízení a příslušných ustanovení zákoníku práce a také ve vztahu k vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Povinné testování zaměstnanců
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Daňové aktuality
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Dostali jste oznámení o nové covidové odborové organizaci?
BOZP, homeworking a home office
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Jak pandemie urychlila změny v BOZP

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál
Zdanění souběhu odměny za výkon funkce a dohody o provedení práce
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Covid - očkování, testování
Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19
Testování v malé firmě
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Ošetřovné: Covid-19
Antivirus C
Krácení dovolené - ošetřovné při uzavření školských zařízení kvůli covid-19
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
ANTIVIRUS C
ANTIVIRUS C - posouzení počtu zaměstnanců do celkového počtu 50
Antivirus C - prominutí pojistného
Antivirus C
Chráněná dílna a prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele
Antivirus C - pokles počtu zaměstnanců
Antivirus C - odměny zaměstnancům
Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutím pojistného)
Antivirus C a dohoda o ukončení pracovního poměru
Antivirus C

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů