Úrazové pojištění u dohody o provedení práce

Plné znění otázky

Společnost s r. o. má dva zaměstnance na dohodu o provedení práce (10 000 Kč), musí za tyto zaměstnance odvádět úrazové pojištění na pojišťovnu Kooperativa?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Odstupné

Související články

Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zaměstnávání brigádníků
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Uplatnění úroků jako odpočet u OSVČ
Místo výkonu práce v příloze č. 1 Vyúčtování závislé činnosti
Navýšení mzdy
DPP - vstupní prohlídka
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Dohoda o provedení práce
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Úklidové služby
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Mzdové listy
Stravenkový paušál a DPP
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Odměna z dohody o provedení práce
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele