Odmítnutí testování na přítomnost covid-19

Plné znění otázky

Jak by měl zaměstnavatel postupovat v případě, kdy zaměstnanec odmítne povinné testování na přítomnost koronaviru?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Přechod na paušální daň
Služební vozidlo pro soukromé účely
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Kompenzační bonus při souběhu OSVČ, HPP a rodičovského příspěvku
Testování a očkování v sociálních službách
Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19
Covid - očkování, testování
Testování v malé firmě
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Ošetřovné: Covid-19
Antivirus C
Krácení dovolené - ošetřovné při uzavření školských zařízení kvůli covid-19
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
ANTIVIRUS C
ANTIVIRUS C - posouzení počtu zaměstnanců do celkového počtu 50
Antivirus C - prominutí pojistného
Antivirus C
Chráněná dílna a prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele
Antivirus C - pokles počtu zaměstnanců
Antivirus C - odměny zaměstnancům
Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutím pojistného)
Antivirus C a dohoda o ukončení pracovního poměru
Antivirus C

Související články

Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Povinné testování zaměstnanců
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Jak pandemie urychlila změny v BOZP
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Několik poznámek ke kurzarbeitu
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Náhrada škody za nemoc covid-19 a úrazy při home office
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Daňové aktuality
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce