Lékařská prohlídka zaměstnance

Plné znění otázky

Zaměstnanec (do 50 roků) měl vstupní prohlídku v 5/2016, jedná se o kovoobráběče, který je zařazen ve 2. kategorii bez rizika, součástí jeho práce jsou ale i: práce jeřábníka, řidič VZV a pracuje v nočních směnách. Nyní má v květnu 2020 prohlídku po čtyřech letech (mezitím měl ještě periodické prohlídky na noční směny). Pokud má nyní v protokolu o zdravotní způsobilosti uvedeny všechny činnosti - kovoobráběč, řidič VZV, jeřábník a práce v nočních směnách, můžeme sloučit tuto prohlídku a počítat následující periodickou prohlídku za čtyři roky a nemusí jít znovu k lékaři za rok - což by mělo být původně v rámci 2. kategorie po pěti letech? Neřešíme noční, to půjde zase za dva roky.

 

 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Odchodné - strážník městské policie
Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutím pojistného)
Příjmy ze závislé činnosti v ČR a DPP na Slovensku
Úklidové služby
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Externí vedoucí pracovník
Pracovní úraz
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Smluvní pokuta za porušení BOZP
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Povinné OOPP v zimě
Výstupní prohlídka
Zákoník práce
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Dioptrické brýle jako OOPP
Testování a očkování v sociálních službách
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka

Související články

Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
Jak pandemie urychlila změny v BOZP
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Kam kráčíš BOZP?
BOZP v digitalizovaném světě
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Homeworking, trend dnešní doby?
Zaměstnávání cizinců v České republice
Karta BOZP pro profesi: Kosmetička a vizážistka
Karta BOZP pro profesi: Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu
Budoucnost BOZP v době čtvrté průmyslové revoluce
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Možnosti ochrany zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
BOZP, homeworking a home office

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka

Související předpisy

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)