Vstupní zdravotní prohlídka

Plné znění otázky

U našeho klienta jsou převážně zaměstnanci v první kategorii rizikovosti práce. Protože ale má tento zaměstnavatel ještě další dva zaměstnance ve druhé kategorii rizikovosti práce (strojníky), máme uzavřenou smlouvu mimo jiné pro účely vstupních a periodických prohlídek se smluvním lékařem. V případě, že máme smlouvu se zdravotnickým zařízením(lékařem), mohou i přesto zaměstnanci v kategorii první vstupní nebo periodickou lékařskou prohlídku absolvovat u svého lékaře (tedy jiného než smluvního lékaře zaměstnavatel)? Tuto variantu jsme v zákoně nenašli a neumíme posoudit, zda to ze zákona vyplývá. V zákoně se píše pouze případ, kdy všichni zaměstnanci jsou v první kategorii rizikovosti práce, mohou prohlídku absolvovat u svého (tedy nesmluvního) lékaře. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související články

BOZP mladistvých zaměstnanců
Karta BOZP pro profesi: Pečovatelka dětí, chůva
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
Jak pandemie urychlila změny v BOZP
Bezpečnost práce je věc kolektivní
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Kam kráčíš BOZP?
Karta BOZP pro profesi: Zubní lékař
Karta BOZP pro profesi: Kominík
Karta BOZP pro profesi: Veterinární lékař – veterinární asistent
Náhrada škody za nemoc covid-19 a úrazy při home office
BOZP v digitalizovaném světě
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Měnící se svět práce a wellbeing

Související otázky a odpovědi

Sociální výpomoc zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance
Daňové zvýhodnění na dítě u zaměstnance z Ukrajiny
Lékařská prohlídka u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Lékařská periodická prohlídka
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
DPP - vstupní prohlídka
Zdravotní prohlídky učitelů
Výstupní prohlídka
Preventivní prohlídky a práce v noci
Lékařské prohlídky a řízení firemního vozidla
Úklidové služby
Čištění cisteren na pitnou vodu
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Lékařská prohlídka zaměstnance
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19

Související předpisy

§ 54. 1, 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách