Covid - očkování, testování

Plné znění otázky

Je nějaká opora v zákoně či možnost dát do vnitřního předpisu, že může zaměstnavatel vyžadovat jako podmínku pro vstup do kanceláře na pracoviště pouze očkovaným či negativně testovaným zaměstnancům? A druhá část dotazu, zda je vůbec možné, aby zaměstnanci na žádost zaměstnavatele podávali informaci o tom, zda byli očkováni proti covid-19 a případně kdy?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Započítávání hodin do sjednané práce presčas
Pohřeb - placené volno
Průměrný čistý výdělek z DPP
Testování a očkování v sociálních službách
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19
Testování v malé firmě
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Ošetřovné: Covid-19
Antivirus C
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Program Covid-nájemné a paušální výdaje
Čerpání řádné dovolené při uzavření poboček kvůli koronaviru
Rozdíl mezi karanténou a izolací
Dotace na ubytování z programu COVID-Ubytování
Krácení dovolené - ošetřovné při uzavření školských zařízení kvůli covid-19
Covid-nájemné, kompenzační bonus
"Pětadvacítka" a spolupracující osoba
Návrat zaměstnance z vysoce rizikové země (covid-19)
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného

Související články

Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Povinné testování zaměstnanců
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Jak pandemie urychlila změny v BOZP
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Několik poznámek ke kurzarbeitu
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Náhrada škody za nemoc covid-19 a úrazy při home office
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Daňové aktuality
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce