Výstupní prohlídka

Plné znění otázky

Musí každý zaměstnanec při ukončení pracovního poměru projít výstupní prohlídkou?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

BOZP mladistvých zaměstnanců
Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Karta BOZP pro profesi: Správce objektu
Karta BOZP pro profesi: Vrtač
Karta BOZP pro profesi: Gumař – plastikář
Karta BOZP pro profesi: Letecký sestavář – nýtař
Karta BOZP pro profesi: Dlaždič – asfaltér
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Karta BOZP pro profesi: Dělník v dřevozpracující výrobě
Digitalizace pracovněprávních vztahů
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Obliba home-office v Evropě roste
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Karta BOZP pro profesi: Pedikérka
Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
BOZP, homeworking a home office
Automobil v pracovněprávních vztazích
Karta BOZP pro profesi: Učitel odborného výcviku střední školy

Související otázky a odpovědi

Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Úklidové služby
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Pracovní úraz
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Lékařská prohlídka zaměstnance
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Testování a očkování v sociálních službách
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
DPP - vstupní prohlídka
Dioptrické brýle jako OOPP
Povinné OOPP v zimě
Zdravotní prohlídky učitelů
Preventivní prohlídky a práce v noci
Lékařská prohlídka u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Lékařské prohlídky a řízení firemního vozidla
Lékař zakázal nosit OOPP - obuv

Související předpisy

101/1995 Sb. , kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
§ 103, 106 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)