Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19

Plné znění otázky

Naše firma si objednala firmu na testování zaměstnanců na covid-19. Bohužel firma jezdí po pracovní době. Minulý týden v 16.00 hod. tento týden v 15.30 hod. Pracovní doba zaměstnanců je 7-15.30 hod. Jsou zaměstnanci povinni čekat na toto testování po pracovní době, které je nařízeno již v jejich osobním volnu?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dohoda o pracovní činnosti a dočasná pracovní neschopnost (DPN)
Krácení dovolené
Převod zrušeného životního pojištění na nové
Příjem ženy na mateřské dovolené
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Testování a očkování v sociálních službách
Covid - očkování, testování
Testování v malé firmě
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Ošetřovné: Covid-19
Antivirus C
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Program Covid-nájemné a paušální výdaje
Čerpání řádné dovolené při uzavření poboček kvůli koronaviru
Rozdíl mezi karanténou a izolací
Dotace na ubytování z programu COVID-Ubytování
Krácení dovolené - ošetřovné při uzavření školských zařízení kvůli covid-19
Covid-nájemné, kompenzační bonus
"Pětadvacítka" a spolupracující osoba
Návrat zaměstnance z vysoce rizikové země (covid-19)
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného

Související články

Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Povinné testování zaměstnanců
BOZP mladistvých zaměstnanců
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Jak pandemie urychlila změny v BOZP
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Několik poznámek ke kurzarbeitu
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Náhrada škody za nemoc covid-19 a úrazy při home office
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Automobil v pracovněprávních vztazích

Související pracovní situace

Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související předpisy

590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci