Lékařská periodická prohlídka

Plné znění otázky

Řidič nákladního automobilu ve věku nad 50 let, pracující i v noci absolvoval vstupní prohlídku dne 13. 5. 2015. V roce 2016 byl odeslán na periodickou prohlídku po roce již dne 25. 4. 2016. Závodní lékař však neuvedl na tiskopis žádné datum platnosti posudku. Musí řidič absolvovat periodickou prohlídku v roce 2017 do 25. 4., nebo posudek platí do 13. 5. 2017?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců
BOZP mladistvých zaměstnanců
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Karta BOZP pro profesi: Pečovatelka dětí, chůva
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
Jak pandemie urychlila změny v BOZP
Bezpečnost práce je věc kolektivní
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Kam kráčíš BOZP?
Karta BOZP pro profesi: Zubní lékař
Karta BOZP pro profesi: Kominík
Karta BOZP pro profesi: Veterinární lékař – veterinární asistent
Náhrada škody za nemoc covid-19 a úrazy při home office
BOZP v digitalizovaném světě

Související otázky a odpovědi

Daň z příjmů za pronájem pozemků
Roční zúčtování
Dar obci
Vstupní zdravotní prohlídka
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
DPP - vstupní prohlídka
Zdravotní prohlídky učitelů
Výstupní prohlídka
Preventivní prohlídky a práce v noci
Lékařská prohlídka u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Lékařské prohlídky a řízení firemního vozidla
Úklidové služby
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Lékařská prohlídka zaměstnance
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19

Související předpisy

§ 94 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce