Jak pandemie urychlila změny v BOZP

Vydáno: 19 minut čtení

Článek se věnuje problematice modernizace a předpokládaného vývoje v procesu digitalizace v otázkách bezpečnosti práce, hodnocení rizik a pandemických opatření.

Březen 2020 zahájil v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci novou éru, která stále nabírá na nových a nových rozměrech, a ač je to důsledek druhotný, zvýšil povědomí zaměstnanců o nezbytnosti BOZP, o povinnostech zaměstnavatele i jich samotných, a odborníkům i státnímu aparátu toto období ukázalo, že je potřeba některé otázky řešit jinak, flexibilněji a moderněji. Zatímco v loňském roce se všichni snažili zejména zorientovat v nastalé nové situaci a hledat dočasná řešení, nyní, téměř o rok později je již třeba myslet na řešení a přístupy dlouhodobější.

Zatímco loni v BOZP byla deklamovaná hesla ve stylu „zatněme zuby, ono to přejde“, nyní musí BOZP a všichni dotčení přemýšlet v intencích hesel nových „pojďme na to jinak“, „zvyšme efektivitu a snižme náklady“, a také „musíme inovovat pro budoucí úspěch“.

Dnes již disponujeme mnohými řešeními, které by před rokem nikdo ani koncepčně nezdůrazňoval. Víme, jak důležitá je komunikace zaměstnavatelů se zaměstnanci, jak velké dopady má pandemie na celospolečenské smýšlení o efektivitě opatření v rovině obecné a víme, že pandemické období Českou republiku zcela zásadně, stejně jako ostatní země světa v této globální éře, poznamená ekonomicky.

Důraz na prevenci

Bude na této generaci odborníků v oblasti BOZP, aby systém v rámci daného právního rámce transformovala, a přivedla jej do nové doby, která bude v mnohém odlišná, jež ponese na dlouho dobu hořkost z pocitu nekončícího boje s nemocí, jež má ve svém vlastním vývoji stále náskok, a to za situace, kdy každý zaměstnavatel bude zvažovat množství prostředků, jež bude na oblast BOZP alokovat.

Je třeba však vytrvat ve svých stanoviscích, které hlásá odborná veřejnost, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci je základ pracovněprávních vztahů, protože zásadním způsobem modifikuje pracovní podmínky zaměstnanců, kulturu pracovního prostředí u zaměstnavatele a výkonnost pracovního kolektivu ve všech jeho aspektech.

Stále více je patrné, že prevence je jedinou efektivní cestou, jak započít koncepční změny v oblasti BOZP. Zdůrazňovala to i osvětová kampaň Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., „Chcete-li ušetřit, vsaďte na prevenci“1) realizovaná zejména na sociálních sítích v průběhu minulého roku pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů, jejíž hlavní myšlenkou byla právě snaha o zdůraznění, že investic

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
BOZP, homeworking a home office
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
BOZP, homeworking a home office
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Kam kráčíš BOZP?
Náhrada škody za nemoc covid-19 a úrazy při home office
BOZP v digitalizovaném světě
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Homeworking, trend dnešní doby?
Zaměstnávání cizinců v České republice

Související otázky a odpovědi

Lékařská prohlídka zaměstnance
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Testování a očkování v sociálních službách
Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Externí vedoucí pracovník
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Covid - očkování, testování
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Zákoník práce
Úklidové služby
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce