Pracovní úraz

Plné znění otázky

Máme zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti, na malý rozsah. Je zaměstnán od 13. 7. 2020 do 31. 12. 2020, na dobu určitou. Pracovní smlouva je na nepravidelnou výpomoc, max. 20hod/týden. Skutečnost je prozatím taková, že v červenci měl odpracováno 0 hodin a v srpnu 14,5 hod. Září je obdobné jako srpen. Takže prozatím mu bylo vyplaceno pouze 1 450 Kč za měsíc srpen. Zaměstnanec je také veden na úřadu práce a jiný hlavní pracovní poměr nemá. V září se tento zaměstnanec zranil při pomoci na jedné z našich zakázek. U lékaře nahlásil pracovní úraz, ale neschopenku si nenechal vystavit. Zajímalo by mě, jaké povinnosti nám z tohoto úrazu vyplývají - z pohledu zaměstnavatele. Přísluší zaměstnanci nějaká náhrada za ztrátu na výdělku, nebo nějaké jiné odškodnění? Musíme něco hlásit na OSSZ nebo na pojišťovnu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Automobil v pracovněprávních vztazích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Ohrožují přesčasy bezpečnost práce?
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí z povolání
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Karta BOZP pro profesi: Správce objektu
Karta BOZP pro profesi: Vrtač
Karta BOZP pro profesi: Gumař – plastikář
Karta BOZP pro profesi: Letecký sestavář – nýtař
Karta BOZP pro profesi: Dlaždič – asfaltér
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Karta BOZP pro profesi: Dělník v dřevozpracující výrobě
Digitalizace pracovněprávních vztahů
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Obliba home-office v Evropě roste

Související otázky a odpovědi

Dovolená za rok 2021
Čerpání dovolené po peněžité pomoci v mateřství
Paušální daň
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Úklidové služby
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Krácení dovolené, pracovní úraz
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Lékařská prohlídka zaměstnance
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Testování a očkování v sociálních službách
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Pracovní úraz
Pracovní úraz
Dioptrické brýle jako OOPP
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Pracovní úraz

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce