Nárok na dar z FKSP

Plné znění otázky

Náš zaměstnanec dosáhl důchodového věku dne 5. 11. 2020. Požádal si o starobní důchod dne 20. 11. 2020. Rozhodnutí o přiznání důchodu od 5. 11. 2020 mu došlo 1. 2. 2021. Má tento zaměstnanec nárok na vyplacení daru z FKSP za přiznání důchodu v roce 2021? Jaké datum je rozhodující pro vyplacení daru? Je to přiznání důchodu nebo obdržení rozhodnutí o vyplacení důchodu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do starobního důchodu
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Kontrola zdaňování příjmů
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Za stejnou práci stejná odměna
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Odměna z dohody o provedení práce

Související otázky a odpovědi

Osvobození od daně z příjmů při vypořádání SJM
Smluvní lékař - lékařské prohlídky
Stravné a stravenkový paušál
Odměna k životnímu jubileu
Dárky pro zaměstnance
Příspěvek na dopravu z FKSP
Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Odměna při přiznání starobního důchodu
Vyplacení sociální výpomoci z FKSP
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Stravenky - příspěvek z FKSP
Sociální výpomoc zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance
Penzijní připojištění příspěvek od zaměstnavatele
Příspěvek z FKSP na rekreaci
FKSP – zásady čerpání - dary
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
FKSP - věcné dary
Předčasný důchod bez výplaty
FKSP - nepeněžní dar pomocí poukázek Unišek+FKSP
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Čerpání FKSP - vánoční přání pro důchodce

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb